Verenigde Ondernemende Bedrijven Holland

Verenigde Ondernemende Bedrijven Holland (VOB-Holland) is de verbindende factor achter een groep bedrijven die zich in de afgelopen twintig jaar heeft ontwikkeld in drie sectoren; de agrarische sector, de vastgoedsector en de zuivelsector.

De bedrijven zijn opgericht door Peter van Dronkelaar en Harald Hoffmann. De groep heeft vanuit haar historie een sterke verankering in de Nederlandse agrarische sector. Samen met aandeelhouders, medewerkers en partners bouwt VOB-Holland voortdurend aan onderscheidende ondernemingen met een heel eigen gezicht en geluid. De mentaliteit is nuchter met een ondernemende & innovatieve drive.

VOB-Holland zit kort op de bal en houdt van doorpakken. Teamwork staat voorop. Alleen zo kunnen we blijven innoveren in een snel veranderende wereld. VOB-Holland is zowel actief in Nederland als in het buitenland.

VOB-Holland
Innoveren, verbinden & versnellen

AGRARISCH

VASTGOED

ZUIVEL